KOMISJE RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO V KADENCJI 

 
 

Komisja Planowania Budżetu i Finansów

1) Pan Antoni Marek Tański - Przewodniczący

2) Pan Ryszard Dobiesz - Wiceprzewodniczący

3) Pan Piotr Budzich

4) Pan Jerzy Rzymowski

5) Pan Dariusz Adam Sajewski

6) Pani Jadwiga Ratajczyk

7) Pan Tomasz Karolewski

 

Komisja Infrastruktury , Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1) Pan Ryszard Domżalski - Przewodniczący

2) Pan Marek Budzich - Wiceprzewodniczący

3) Pan Tomasz Karolewski

4) Pan Dariusz Adam Sajewski

5) Pan Antoni Marek Tański

6) Pani Marzena Maria Twarogowska

7) Pan Janusz Welenc

 

Komisja Zdrowia , Spraw Społecznych , Edukacji , Kultury i Sportu

1) Pani Marzena Maria Twarogowska  - Przewodnicząca

2) Pani Joanna Zdzisława Olszewska–Firlej –Wiceprzewodnicząca

3) Pan Marek Budzich

4) Pan Ryszard Domżalski

5) Pan Bernard Jabłoński

6) Pan Ireneusz Rejmus

7) Pani Barbara Wiesława Jabłońska

 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

1) Pan Piotr Ławicki - Przewodniczący

2) Pan Janusz Welenc – Wiceprzewodniczący

3) Pan Mirosław Różański

4) Pani Barbara Wiesława Jabłońska

5) Pani Jadwiga Ratajczyk

 

Komisja Rewizyjna:

1) Pan Ryszard Dobiesz - Przewodniczący

2) Pan Tomasz Karolewski  - Wiceprzewodniczący

3) Pan Piotr Ławicki - Członek

 
Liczba odwiedzin : 2455
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-15 13:01:08
Czas publikacji: 2018-12-07 12:18:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak