Powiatowy Obwód Dróg  

 

 

Adres:
09-300 Żuromin
ul. Warszawska 32 
tel. (0-23) 657 23 19

podzuromin@wp.pl

Kierownik: Stanisław Drążewski

Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie powstał 1 kwietnia 2004r. jako jednostka organizacyjna Powiatu Żuromińskiego.

Do zadań Obwodu należy w szczególności:

 • utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

 • realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,

 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb realizacji zadań na rzecz obronności kraju,

 • koordynacja robót w pasie drogowym,

 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

 • wykonywanie robót remontowych i zabezpieczających,

 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,

 • wykonywanie decyzji zamykających lub ograniczających ruch na drogach powiatowych,

 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

 • utrzymywanie zieleni w pasie drogowym,

 • współpraca z Wydziałem Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie.

 • zimowe utrzymanie dróg powiatowych
 
Liczba odwiedzin : 1789
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 08:52:17
Czas publikacji: 2012-03-16 08:52:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak