Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej 

 
 
 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

ul. 1 Maja 8c, 09-311 Zielona
Telefon/Fax: (0 23) 657 90 64
E-mail: zsp_zielona@poczta.onet.pl
www.zspzielona.zuromin-powiat.pl

Dyrektor Czarek Ossowski

Zielona leży w odległości 5 km od siedziby powiatu, przy głównym szlaku komunikacyjnym Żuromin - Mława, Żuromin - Działdowo. Historia szkoły sięga 1973r. W roku 2002 Zespół Szkół Rolniczych został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Szkoła prowadzi kształcenie dla młodzieży:

  • Liceum Ogólnokształcące (klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem angielskim, językiem niemieckim, historią i WOS)
  • Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik rolnik
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa- zawód rolnik

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe, sprzęt informatyczny. W szkole funkcjonuje „Szkolne Centrum Multimedialne”, „Szkolne Centrum Edukacji Ekologicznej”, Muzeum Historii Batalionów Chłopskich, Szkolny Klub Sportowy, chór „Verbi Causa” i „Muzyczne Kolibry”. Przy szkole znajduje się sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, stadion, zabytkowy park podworski, szkolny radiowęzeł itd.

W roku 2001 otrzymaliśmy nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszej szkoły olimpijskiej w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich pod patronatem „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W raku 2005 nagrodę specjalną Ministra Rolnictwa w tej samej kategorii.

Od 1998r. do 2010r. szkoła wychowała 64 laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad i konkursów.

Szkoła współpracuje m.in. z The Organic Agricultural College w Danii, Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Ogólnopolskim Związkiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich.

Obecnie do szkoły uczęszcza 515 uczniów.

Statut szkoły został przyjęty Uchwałą Nr 10/2006/07 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w dniu 23.04.2007r.

 
Liczba odwiedzin : 1409
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 09:29:10
Czas publikacji: 2018-09-20 12:21:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak