Informacje podstawowe 

 
 
Adres Korespondencyjny Urzędu:

Starostwo Powiatowe w Żurominie
09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 4

Dane Kontakowe:

Telefony:

Budynek główny Starostwa Powiatowego w Żurominie (Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin)
tel. 23 65 73 500,
tel. 23 65 73 525,
tel. 23 65 73 530,
tel. 23 65 72 099,
tel. 23 65 74 700,
tel. 23 65 73 400,
fax. 23 65 73 535

Budynek Wydziału Komunikacji i Transportu (ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin)
tel. 23 65 72 710,
tel. 23 65 73 535

Referat Zarządzania Kryzysowego (ul. Warszawska 25, 09-300 Żuromin)

tel. 23 65 73 929

Email: poczta@zuromin-powiat.pl
Adress www: www.zuromin-powiat.pl
Adress ESP (elektroniczna skrzynka podawcza) na ePUAP: /q4r845xtvv/SkrytkaESP

Rachunki bankowe

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
 
Rachunek bieżący
60 1020 1592 0000 2102 0266 9356
 
Rachunek dochodów Skarbu Państwa
57 1020 1592 0000 2902 0266 9406
 
Rachunek sum depozytowych
67 1020 1592 0000 2502 0266 9422
 
Rachunek opłat ewidencyjnych
17 1020 1592 0000 2702 0266 9448

Godziny Otwarcia:

Poniedziałek-Piątek - 7:30-15:30

 

Dodatkowe Dane:

NIP Powiatu Żuromińskiego: 511 02 90 993
Regon Powiatu Żuromińskiego: 130377758 

 

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Żuromiński z siedzibą przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych - p. Ewelina Śliwińska, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: dpo@zuromin-powiat.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Żurominie ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. :
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań, (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, któraego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Przy czym podanie danych jest: -obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; -dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ,w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 
Liczba odwiedzin : 343856
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2015-12-30 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-13 15:09:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak