Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
 
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2014.1845 Ogłoszony: 2014-02-27 Uchwała Nr XXXII/309/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 129.62k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.1848 Ogłoszony: 2014-02-27 Uchwała Nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 138.66k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.1849 Ogłoszony: 2014-02-27 Uchwała Nr XXXII/313/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu żuromińskiego.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 190.41k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.4766 Ogłoszony: 2014-05-09 Uchwała Nr XXXIII/324/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 186.29k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.4767 Ogłoszony: 2014-05-09 Uchwała Nr XXXIII/325/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 289.25k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.5609 Ogłoszony: 2014-06-03 Uchwała Nr XXXIV/334/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 126.77k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.6603 Ogłoszony: 2014-07-09 Uchwała nr XXXV/339/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 135.73k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.7144 Ogłoszony: 2014-07-25 Uchwała nr XXXVI/343/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 307.31k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.7145 Ogłoszony: 2014-07-25 Uchwała nr XXXVI/344/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia 3 – letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 222.27k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.7146 Ogłoszony: 2014-07-25 Uchwała nr XXXVI/345/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 217.09k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.7147 Ogłoszony: 2014-07-25 Uchwała nr XXXVI/346/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 131.57k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.7148 Ogłoszony: 2014-07-25 Uchwała nr XXXVI/347/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 192.6k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.8948 Ogłoszony: 2014-09-29 Uchwała nr XXXVII/356/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 189.45k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.9464 Ogłoszony: 2014-10-13 Uchwała nr XXX/292/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 950.73k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.9647 Ogłoszony: 2014-10-16 Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 1.22M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.10393 Ogłoszony: 2014-11-17 Uchwała nr XXXIV/337/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 478.5k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.196 Ogłoszony: 2015-01-12 Uchwała budżetowa nr III/21/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2015.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.299 Ogłoszony: 2015-01-15 Uchwała nr XXXV/342/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.983 Ogłoszony: 2015-02-04 Uchwała nr XXXIII/327/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 1.25M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.2008 Ogłoszony: 2015-03-10 Uchwała nr XXXVI/349/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 405.54k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.2431 Ogłoszony: 2015-03-18 Uchwała nr XXXVII/363/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz

XXXVIII.373.14_z_dnia_12_listopada_2014r..pdf

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 1.2M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.4528 Ogłoszony: 2015-05-15 Uchwała nr III/19/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 1.06M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.4529 Ogłoszony: 2015-05-15 Uchwała nr IV/23/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.

Data: 2015-07-09 08:36:25 Rozmiar: 794.15k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 670
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-06-27 10:24:56
Czas publikacji: 2015-07-09 08:36:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak