Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
  
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2013.9985 Ogłoszony: 2013-10-09 Uchwała Nr XXIX/278/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

Data: Brak danych Rozmiar: 494.22k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.4263 Ogłoszony: 2013-04-10 Uchwała Nr XXV/223/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 190.14k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.4264 Ogłoszony: 2013-04-10 Uchwała Nr XXV/225/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.

Data: Brak danych Rozmiar: 231.48k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.4265 Ogłoszony: 2013-04-10 Uchwała Nr XXV/226/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Data: Brak danych Rozmiar: 163.55k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.5876 Ogłoszony: 2013-05-27 Uchwała Nr XXVI/241/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej.

Data: Brak danych Rozmiar: 255.36k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.7941 Ogłoszony: 2013-07-11 Uchwała Nr XXVII/252/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński.

Data: Brak danych Rozmiar: 188.95k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.7942 Ogłoszony: 2013-07-11 Uchwała Nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Data: Brak danych Rozmiar: 207.45k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.7943 Ogłoszony: 2013-07-11 Uchwała Nr XXVII/254/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 199.19k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.13344 Ogłoszony: 2013-12-13 Uchwała Nr XXX/288/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 210.64k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.127 Ogłoszony: 2014-01-08 Uchwała Nr XXXI/305/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2014.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.24M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.7940 Ogłoszony: 2013-07-11 Uchwała Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: Brak danych Rozmiar: 1010.37k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.2693 Ogłoszony: 2013-03-06 Uchwała Nr XXIV/216/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 587.75k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.6358 Ogłoszony: 2014-07-03 Uchwała nr XXIV/218/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: Brak danych Rozmiar: 809.82k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.6976 Ogłoszony: 2014-07-18 Uchwała nr XXV/231/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.07M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.7357 Ogłoszony: 2014-07-31 Uchwała nr XXVI/245/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: Brak danych Rozmiar: 672.2k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.7986 Ogłoszony: 2014-08-22 Uchwała nr XXVII/264/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.37M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.8181 Ogłoszony: 2014-09-02 Uchwała nr XXVIII/273/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: Brak danych Rozmiar: 782.49k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.8729 Ogłoszony: 2014-09-25 Uchwała nr XXIX/284/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.16M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 798
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-06-27 11:56:36
Czas publikacji: 2014-06-27 11:56:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak