Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
  
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2012.5823 Ogłoszony: 2012-08-10 Uchwała Nr XIX/160/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, wyłączenia szkół z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, usamodzielnienia lub zmiany nazwy szkół i placówek oraz zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 180.8k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.3698 Ogłoszony: 2012-04-25 Uchwała Nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Data: Brak danych Rozmiar: 189.9k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.4911 Ogłoszony: 2012-06-22 Uchwała Nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej i jego likwidacji.

Data: Brak danych Rozmiar: 151.53k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.4913 Ogłoszony: 2012-06-22 Uchwała Nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Data: Brak danych Rozmiar: 161.24k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.6828 Ogłoszony: 2012-10-11 Uchwała Nr XX/172/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/160/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, wyłączenia szkół z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, usamodzielnienia lub zmiany nazwy szkół i placówek oraz zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 146.55k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.6829 Ogłoszony: 2012-10-11 Uchwała Nr XX/173/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/161/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 143.97k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.6830 Ogłoszony: 2012-10-11 Uchwała Nr XX/174/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany nazwy niektórych placówek oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, a także zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 190.86k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.6831 Ogłoszony: 2012-10-11 Uchwała Nr XX/175/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

Data: Brak danych Rozmiar: 151.49k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.7884 Ogłoszony: 2012-11-21 Uchwała Nr XXI/180/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 158.17k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.7885 Ogłoszony: 2012-11-21 Uchwała Nr XXI/181/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 151.29k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.361 Ogłoszony: 2013-01-11 Uchwała Nr XXIII/204/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Data: Brak danych Rozmiar: 156.81k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.362 Ogłoszony: 2013-01-11 Uchwała Nr XXIII/205/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.

Data: Brak danych Rozmiar: 171.59k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.5822 Ogłoszony: 2012-08-10 Uchwała Nr XIX/159/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 416.97k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.5824 Ogłoszony: 2012-08-10 Uchwała Nr XIX/161/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 427.83k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.5825 Ogłoszony: 2012-08-10 Uchwała Nr XIX/162/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Data: Brak danych Rozmiar: 218.33k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.3257 Ogłoszony: 2014-04-01 Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.839 Ogłoszony: 2014-01-29 Uchwała Nr XV/115/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.3698 Ogłoszony: 2012-04-25 Uchwała Nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.3M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.4908 Ogłoszony: 2012-06-22 Uchwała Nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Data: Brak danych Rozmiar: 538.45k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.4909 Ogłoszony: 2012-06-22 Uchwała Nr XVIII/140/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

Data: Brak danych Rozmiar: 255.42k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.4910 Ogłoszony: 2012-06-22 Uchwała Nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.

Data: Brak danych Rozmiar: 194.46k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.5004 Ogłoszony: 2012-06-29 Uchwała Nr XVIII/142/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 418k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.4912 Ogłoszony: 2012-06-22 Uchwała Nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 346.88k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.2929 Ogłoszony: 2014-03-21 Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.3691 Ogłoszony: 2014-04-08 Uchwała Nr XX/178/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.99M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.5080 Ogłoszony: 2014-05-16 Uchwała Nr XXI/188/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.12M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.4897 Ogłoszony: 2014-05-14 Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.48M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.318 Ogłoszony: 2013-01-10 Uchwała Nr XXII/200/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2013.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.93M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2014.5351 Ogłoszony: 2014-05-28 Uchwała Nr XXIII/213/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-06-27 12:17:24
Czas publikacji: 2014-06-27 12:17:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak