Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
  
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2013.11534 Ogłoszony: 2013-11-07 Uchwała Nr IX/65/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.64M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.8143 Ogłoszony: 2013-07-16 Uchwała Nr V/26/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.8567 Ogłoszony: 2013-07-29 Uchwała Nr VI/39/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.5M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.8910 Ogłoszony: 2013-08-05 Uchwała Nr VII/54/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1015.01k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.11207 Ogłoszony: 2013-10-31 Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 623.84k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.11191 Ogłoszony: 2013-10-31 Uchwała Nr X/75/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.83M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.10313 Ogłoszony: 2013-10-16 Uchwała Nr XI/82/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.91M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.10387 Ogłoszony: 2013-10-17 Uchwała Nr XII/93/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.54M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.11861 Ogłoszony: 2013-11-15 Uchwała Nr XIII/101/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.223 Ogłoszony: 2012-01-17 Uchwała Nr XIII/104/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2012.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.11864 Ogłoszony: 2013-11-15 Uchwała Nr XIV/108/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.55M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4168 Ogłoszony: 2011-07-25 Uchwała Nr IX/61/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 563.04k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8588 Ogłoszony: 2011-12-31 Uchwała Nr XII/87/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 487.97k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2012.224 Ogłoszony: 2012-01-17 Uchwała Nr XIV/106/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.

Data: Brak danych Rozmiar: 243.89k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 521
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-06-27 14:47:15
Czas publikacji: 2014-06-27 14:47:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak