Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
  
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2010.187.4999 Ogłoszony: 2010-11-07 Uchwała Nr XL/416/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

Data: Brak danych Rozmiar: 66.63k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.187.5000 Ogłoszony: 2010-11-07 Uchwała Nr XL/418/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Procedury konsultacji społecznych Powiatu Żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 64.02k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.187.5001 Ogłoszony: 2010-11-07 Uchwała Nr XL/419/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Data: Brak danych Rozmiar: 70.01k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.187.5002 Ogłoszony: 2010-11-07 Uchwała Nr XL/422/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Data: Brak danych Rozmiar: 65.21k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.187.5003 Ogłoszony: 2010-11-07 Uchwała Nr XL/423/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

Data: Brak danych Rozmiar: 68.97k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.2165 Ogłoszony: 2013-02-22 Uchwała Nr XXXV/366/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 6.79M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1830 Ogłoszony: 2010-05-19 Uchwała Nr XXXV/364/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Data: Brak danych Rozmiar: 70.76k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1707 Ogłoszony: 2010-05-13 Uchwała Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiazku realizacji zajęć.

Data: Brak danych Rozmiar: 184.12k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.121.2660 Ogłoszony: 2010-06-18 Uchwała Nr XXXVI/379/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żuromińskiemu i jego jednostkom podległym.

Data: Brak danych Rozmiar: 192.72k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1708 Ogłoszony: 2010-05-13 Uchwała Nr XXXVII/383/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powiarzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

Data: Brak danych Rozmiar: 64.39k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.151.3634 Ogłoszony: 2010-08-14 Uchwała Nr XXXVIII/396/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 1004.82k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.7660 Ogłoszony: 2013-07-09 Uchwała Nr III/17/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 2.22M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2011.7.288 Ogłoszony: 2011-01-24 Uchwała Nr III/19/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego na lata 2011 -2017.

Data: Brak danych Rozmiar: 182.78k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2011.9.331 Ogłoszony: 2011-01-28 Uchwała Nr III/20/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

Data: Brak danych Rozmiar: 73.73k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.7661 Ogłoszony: 2013-07-09 Uchwała Nr IV/23/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 723.78k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.177.4572 Ogłoszony: 2010-10-14 Uchwala Nr XL/415/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie założenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Żurominie i włączenia go w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 64.87k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.5114 Ogłoszony: 2013-04-30 Uchwała Nr XL/425/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 10.32M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.6932 Ogłoszony: 2013-06-21 Uchwała Nr XLI/430/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 5.54M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.7148 Ogłoszony: 2013-06-25 Uchwała Nr XLII/439/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 4.08M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.179.4667 Ogłoszony: 2010-10-18 Uchwała Nr XXXIX/406/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 74.37k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2013.3368 Ogłoszony: 2013-03-21 Uchwała Nr XXXVI/378/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 2.08M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3309 Ogłoszony: 2010-07-20 Uchwała Nr XXXVII/385/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 74.71k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 524
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-06-27 10:05:57
Czas publikacji: 2014-06-27 10:05:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak