Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
  
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1536 Ogłoszony: 2009-04-29 Uchwała Nr XXIV/224/09 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.

Data: Brak danych Rozmiar: 70.24k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1803 Ogłoszony: 2009-05-12 Uchwała Nr XXV/241/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu, strzeżonym pojazdów.

Data: Brak danych Rozmiar: 82.34k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1804 Ogłoszony: 2009-05-12 Uchwała Nr XXV/244/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.

Data: Brak danych Rozmiar: 133.96k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1805 Ogłoszony: 2009-05-12 Uchwała Nr XXV/245/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Data: Brak danych Rozmiar: 73.78k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2640 Ogłoszony: 2009-06-20 Uchwała Nr XXVI/254/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.

Data: Brak danych Rozmiar: 65.92k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2641 Ogłoszony: 2009-06-20 Uchwała Nr XXVI/255/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Data: Brak danych Rozmiar: 60.69k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2642 Ogłoszony: 2009-06-20 Uchwała Nr XXVI/256/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji.

Data: Brak danych Rozmiar: 63.61k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2643 Ogłoszony: 2009-06-20 Uchwała Nr XXVI/257/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji.

Data: Brak danych Rozmiar: 59.9k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3334 Ogłoszony: 2009-07-22 Uchwała Nr XXVII/267/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Data: Brak danych Rozmiar: 72.48k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.174.5020 Ogłoszony: 2009-11-05 Uchwała Nr XXXI/317/2009 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu żuromińskiego na lata 2010 - 2013”.

Data: Brak danych Rozmiar: 88.42k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6889 Ogłoszony: 2009-12-23 Uchwała Nr XXXIII/336/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 76.59k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6890 Ogłoszony: 2009-12-23 Uchwała Nr XXXIII/339/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

Data: Brak danych Rozmiar: 64.98k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.5.69 Ogłoszony: 2010-01-07 Uchwała Nr XXXIII/348/2009 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2010.

Data: Brak danych Rozmiar: 684.57k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2010.34.466 Ogłoszony: 2010-02-16 Uchwała Nr XXXIV/351/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.

Data: Brak danych Rozmiar: 65.05k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-06-27 09:52:29
Czas publikacji: 2014-06-27 09:52:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak