Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2018-09-24 17:47:49
Konsultacje Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2019 roku

2018-09-19 14:03:14