Skład Zarządu 

 

 Jerzy Rzymowski 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Jerzy Rzymowski

Urodzony 7 kwietnia 1964r. w Żurominie. Wykształcenie wyższe - magister administracji, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni pracownik samorządowy urzędu gminy w Kuczborku-Osadzie. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, w kadencji 2006-2010 oraz 2010-2014 Przewodniczący Rady Powiatu. Żonaty, dwóch synów. Obecnie Starosta Żuromiński.
Ireneusz Rejmus 

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Ireneusz Rejmus

Urodzony 26 stycznia 1962r., żonaty, dwoje dzieci. Magister ekonomii. Wieloletni samorządowiec. W latach 2006-2014 v-ce przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego. Skarbnik Gminy i Miasta Żuromin, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Żurominie. Do listopada 2014 Prezes Żuromińskich Zakładów Komunalnych. Obecnie Wicestarosta Żuromiński.

Joanna Zdzisława Olszewska-Firlej 

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Joanna Zdzisława Olszewska-Firlej

Lekarz medycyny - specjalizacje I stopnia z chorów wewnętrznych i II stopnia z medycyny rodzinnej. Studia podyplomowe marketing i zarządzanie w służbie zdrowia w roku 2005 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Urodzona 29.01.1959 roku w Warszawie, rok ukończenia studiów 1983 - Akademia Medyczna w Warszawie. Od 1990 roku lekarz POZ w Lubowidzu, obecnie właściciel praktyki lekarza rodzinnego w Lubowidzu. Syn Piotr. Hobby - podróże, narciarstwo, kajakarstwo, beletrystyka.

 
Bernard Jabłoński 

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Bernard Jabłoński

Urodzony 20.05.1952r. w Bieżuniu. Wykształcenie wyższe Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego. Osiem lat zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieżuniu. Radny Powiatowy II i III kadencji. W III i IV kadencji wybrany na członka Zarządu Powiatu. Na IV kadencję wybrany z listy PSL. Posiada skromny udział w rozwoju kariery światowej skali, dyskobola Piotra Małachowskiego z Bieżunia. Od dnia 27 lipca 2005r. członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie (funkcja zastępcy przewodniczącego). Prywatnie intersuje się wędkarstwem. Członek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Bieżuniu.
Mirosław Różański 

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Mirosław Różański

Urodzony 2 lutego 1961 roku w Bieżuniu. Wykształcenie wyższe – administracyjne, wieloletni pracownik samorządowy, obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Siemiątkowo. Żonaty, troje dzieci. Radny Rady Powiatu Żuromińskiego w latach 2006-2014, w tym Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. W V kadencji Rady Powiatu Żuromińskiego wybrany na członka Zarządu Powiatu z listy PSL.

 


Liczba odwiedzin : 3989
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-16 12:54:02
Czas publikacji: 2017-02-10 10:19:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak