Informacje nieudostępnione 

 
  

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się:

  • poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie,
  • udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek złożony w urzędzie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).
 

Liczba odwiedzin : 1191
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-23 14:27:13
Czas publikacji: 2012-03-23 14:27:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak