Informacja dla osób niesłyszących 

 
 INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się w Starostwie Powiatowym w ŻurominieOd 1 kwietnia 2012 r. obowiązuję ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U Nr 209, poz. 1243) . Osoby niesłyszące i głuchonieme przy załatwianiu swoich  spraw w Starostwie Powiatowym mają prawo  do skorzystania z  tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego jest bezpłatna. Jeżeli  osoba uprawniona zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Pl. Józefa Piłsudskiego 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą , z wyłączeniem sytuacji nagłych oraz wskazać metodę komunikowania się.  Zgłoszenia  można dokonać w jednej z następujących form:- e-mail: zuromin-powiat@home.pl ,  faxem na nr 23 6572540,  telefonicznie ( za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie) na nr 23 6574700  lub za pośrednictwem  poczty.

 
 

Liczba odwiedzin : 1137
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-04-13 14:48:25
Czas publikacji: 2012-04-13 14:48:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak