Przepisy regulujące kwestie wyborów samorządowych w roku 2014 

 

Uchwały, wyjaśnienia, informacje, wzory pism dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej –http://pkw.gov.pl, oraz Komisarza Wyborczego w Ciechanowie – http://ciechanow.pkw.gov.pl

 Skład  Powiatowej  Komisji  Wyborczej  w  Żurominie

1.Tomasz Mync -  Przewodniczący Komisji

2.Regina Grześkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.Grażyna Krystyna Zielińska- członek,

4.Gabriela Szymańska - członek,

5.Magdalena Kłobukowska –Węgrzyn - członek,

6.Regina Kosek - członek,

7.Kamila Żurawska - członek,

 

 

Przewodniczący

 

Powiatowej Komisji Wyborczej

/-/ Tomasz Mync

 

 

Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieści się w Starostwie Powiatowym w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4,  tel.23 6574 700 w.42Powiatowa Komisja Wyborcza w Żurominie pełni dyżur w dniu 15.11.2014r. (sobota) w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w dniu 16.11.2014r. (niedziela) w godzinach od 6:00 do czasu zakończenia prac wyborczych.

 

 
 

Załączniki

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Żuromińskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 391.57k Format: .pdf Pobierz

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 748.58k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 259.17k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie, miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 580.59k Format: .pdf Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 511.88k Format: .pdf Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 19 września 2014r. w sprawie Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 39.33k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 35.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie oraz operatora systemu informatycznego

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 40.94k Format: .pdf Pobierz

Informacja w sprawie terminów zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Żuromińskiego

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 23.38k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 450.83k Format: .pdf Pobierz

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej o skreśleniu kandydata

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 207.51k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 67.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w protokole rejestracji

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 169.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany w protokole rejestracji

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 142.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Żuromińskiego

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 1.14M Format: .pdf Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 października 2014r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 486.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr 7/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Żuromińskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 234.2k Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2014 z dnia 30.10.2014r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 132.85k Format: .pdf Pobierz

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO Z DNIA 18 LISTOPADA 2014R.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 146.46k Format: .pdf Pobierz

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOAWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 158.32k Format: .pdf Pobierz

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOAWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 154.9k Format: .pdf Pobierz

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOAWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 161.75k Format: .pdf Pobierz

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 614.09k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 359.46k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 289/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 205.7k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 310/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 8 grudnia 2014r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 177.16k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 314/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 grudnia 2014r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 230.21k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 3/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 stycznia 2015r.

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 403.78k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie w sprawie rozwiązania Terytorialnych Komisji Wyborczych

Data: 2015-06-22 15:42:27 Rozmiar: 39.33k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 3/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego

Data: 2016-01-28 15:07:25 Rozmiar: 40.69k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Nr 5/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie stwierdzenia obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego

Data: 2016-02-09 11:16:03 Rozmiar: 50.96k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1617
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Żujewska
Czas wytworzenia: 2014-09-02 14:34:35
Czas publikacji: 2016-02-09 11:16:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak