Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Jadwiga Ratajczyk

Jadwiga Ratajczyk

Wykształcenie wyższe: magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Studia podyplomowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Doświadczenie zawodowe: Pracownik SPZZOZ w Żurominie. Od 35 lat pielęgniarka oddziału wewnętrznego

Działalność społeczna: Przewodnicząca OZZPiP przy SPZZOZ w Żurominie. Wybrana do Rady Powiatu z listy Stowarzyszenia WZU

2016-03-22 13:18:43
Piotr Ławicki

Piotr Ławicki

Urodzony w 1967r. w Żurominie. Zamieszkały w Kuczborku. Żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie. Pracownik Komendy Powiatowej Policji w Żurominie na stanowisku dzielnicowego w Posterunku Policji w Lubowidzu. Moje zainteresowania to sport, hodowla gołębi pocztowych oraz myślistwo. Wybrany do Rady Powiatu z listy stowarzyszenia WZU.
2016-03-01 12:26:17
Barbara Wiesława Jabłońska

Barbara Jabłońska

2016-02-29 13:09:55
Tomasz Karolewski

 

Tomasz Karolewski 
2015-06-26 08:25:16
Janusz Welenc


Janusz Welenc 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Urodzony 31 stycznia 1960r. w Sierpcu. Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - mgr historii. W latach 1982 - 1998 nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. W latach 1994-98 radny Rady Miejskiej w Żurominie. Pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie w latach 1997 - 1998.  W latach 1998-2014 pełnił funkcję Starosty Żuromińskiego. Do Rady Powiatu Żuromińskiego wybrany z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

2014-12-01 10:45:35
Marzena Maria Twarogowska


Marzena Maria Twarogowska


Urodzona 24.02.1957r. w Lublinie. W 1981r. ukończyła studia na SGGW w Warszawie na wydziale zootechniki otrzymując tytuł magistra inżyniera. W 1995 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na wydziale geografii. W 2001r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie nauczania geografii oraz uzyskała stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. W 2003r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku w zakresie zarządzania oświatą. Od 1982r. pracuje jako nauczyciel, najpierw w szkole podstawowej, potem w gimnazjum. Obecnie od 14 lat w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu pracuje jako nauczyciel geografii i przedsiębiorczości.
2012-03-15 12:32:42
Piotr Budzich


Piotr Budzich

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Urodzony 02.06.1964r. w Żurominie, zamieszkały w Poniatowie, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie wyższe - mgr teologii ogólnej, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania oświatą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Od 1 września 2004r. dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie. Zainteresowania: sport, muzyka, śpiew.
2012-03-15 12:32:11
Joanna Zdzisława Olszewska-Firlej


Joanna Zdzisława Olszewska-Firlej 

Lekarz medycyny - specjalizacje I stopnia z chorów wewnętrznych i II stopnia z medycyny rodzinnej. Studia podyplomowe marketing i zarządzanie w służbie zdrowia w roku 2005 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Urodzona 29.01.1959 roku w Warszawie, rok ukończenia studiów 1983 - Akademia Medyczna w Warszawie. Od 1990 roku lekarz POZ w Lubowidzu, obecnie właściciel praktyki lekarza rodzinnego w Lubowidzu. Syn Piotr. Hobby - podróże, narciarstwo, kajakarstwo, beletrystyka.
2012-03-15 12:27:17
Marek Budzich

mb.jpg

Urodzony 24 marca 1977r. w Żurominie. Zamieszkały w Żurominie. Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wydział Prawa i administracji. W roku 2007 ukończył studia podyplomowe na wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Żonaty, dwoje dzieci. Od lutego 2007r. przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej . Obecnie członek Zarządu wojewódzkiego SLD. Do Rady Powiatu wybrany z listy SLD.

e-mail: budzikm@wp.pl

2012-03-15 12:18:49
Mirosław Różański

mr.jpg

Urodzony 2 lutego 1961 roku w Bieżuniu. Wykształcenie wyższe – administracyjne, wieloletni pracownik samorządowy, obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Siemiątkowo. Żonaty, troje dzieci. Radny Rady Powiatu Żuromińskiego w latach 2006-2014, w tym Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. W V kadencji Rady Powiatu Żuromińskiego wybrany na członka Zarządu Powiatu z listy PSL.

2012-03-15 12:15:39