Skarbnik Powiatu 

 
  

Skarbnik

Skarbnik Powiatu - Irena Brejna

tel. (23) 657 47 00 w. 40

KOMPETENCJE I ZADANIA SKARBNIKA POWIATU

 • zapewnia realizację polityki finansowej powiatu,

 • nadzoruje całokształt prac z zakresu rachunkowości oraz gospodarki finansowej prowadzonej przez wydział finansowy,

 • nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu oraz sprawuje bieżącą kontrolę jego wykonania,

 • organizuje sprawny podział środków finansowych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu,

 • dokonuje analizy wykorzystania środków będących w dyspozycji urzędu Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu,

 • kontrasygnuje czynności rodzące zobowiązania finansowe powiatu,

 • dokonuje wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,

 • opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu i ich analiz,

 • wykonuje kontrolę wewnętrzną w formach przewidzianych prawem,

 • zapewnia właściwą obsługę bankową budżetu powiatu,

 • opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 • synchronizuje działalność służb finansowo - księgowych powiatowych jednostek organizacyjnych,

 • kieruje pracą Wydziału Budżetu i Finansów

 

Liczba odwiedzin : 2146
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-21 12:35:34
Czas publikacji: 2012-03-21 12:35:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak