Sekretarz Powiatu 

 
  

 

Sekretarz Powiatu - Halina Żujewska

tel. (23) 657 74 700 wew. 67

 

ZADANIA SEKRETARZA POWIATU:

1. Sekretarz powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie starostwa, w szczególności:

1) zapewnia właściwe warunki działania starostwa,

2) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) czuwa nad terminowością załatwiania spraw,

4) nadzorowanie spraw w zakresie szkoleń, dokształcania pracowników,

5) przestrzeganie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków,

6) nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

7) koordynuje prace dotyczące przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,

8) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,

9) prawidłowe prowadzenie spraw socjalnych pracowników starostwa.

2. Sekretarz powiatu pełni funkcję dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru starostwa.

 

Liczba odwiedzin : 2244
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2012-03-21 12:42:00
Czas publikacji: 2012-03-21 12:42:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak