2009 

 
  
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2009.200.5582 Ogłoszony: 2009-12-07 Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 października 2009r. do Porozumienia z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 79.29k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.200.5580 Ogłoszony: 2009-12-07 Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 9 października 2009r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 80.71k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.200.5583 Ogłoszony: 2009-12-07 Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 9 października 2009r. do Porozumienia z dnia 04 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 79.56k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.121.3569 Ogłoszony: 2009-07-28 Aneks nr 1 Starosty Garwolińskiego z dnia 12 maja 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim do Porozumienia zawartego w dniu 27 października 2008r. pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzaniu zajęćteoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie.

Data: Brak danych Rozmiar: 85.26k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.119.3491 Ogłoszony: 2009-07-25 Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 czerwca 2009r.

Data: Brak danych Rozmiar: 80.31k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.82.2217 Ogłoszony: 2009-06-02 Aneks nr 1 Starosty Białobrzeskiego z dnia 30 stycznia 2009r. pomiędzy Powiatem Białobrzeskim a Powiatem Żuromińskim do Porozumienia z dnia 1 września 2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Białobrzeskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Baiłobrzegach.

Data: Brak danych Rozmiar: 83.32k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1824 Ogłoszony: 2009-05-12 Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarty w dniu 2 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Data: Brak danych Rozmiar: 81.13k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1648 Ogłoszony: 2009-05-02 Aneks nr 2 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 marca 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Wołomińskim do Porozumienia z dnia 22.10.2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Data: Brak danych Rozmiar: 82.04k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.105.3028 Ogłoszony: 2009-07-05 Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. zawarty w dniu 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim do porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Data: Brak danych Rozmiar: 79.33k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.186.5238 Ogłoszony: 2009-11-21 Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Data: Brak danych Rozmiar: 77.68k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.27.619 Ogłoszony: 2009-03-03 Aneks nr 4 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Starostą Żuromińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark do porozumienia z dnia 19 stycznia 2005r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r., nr 2 z dnia 04-01-2007 r.i nr 3 z dnia 09-01-2008 r.

Data: Brak danych Rozmiar: 60.11k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.27.620 Ogłoszony: 2009-03-03 Aneks nr 5 Starosty Żuromińskiego z dnia 12 stycznia 2009r. zawarty pomiędzy Starostą Żuromińskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły do porozumienia z dnia 19 stycznia 2005 r.zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r., nr 2/05 z dnia 02-02-2006r. i nr 3 z dnia 04-01-2007r. i nr 4 z dnia 09-01-2008r.

Data: Brak danych Rozmiar: 124.65k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.112.3233 Ogłoszony: 2009-07-15 Aneks nr 9 Starosty Sochaczewskiego z dnia 12 maja 2009r. do Porozumienia z dnia 29.06.2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający.

Data: Brak danych Rozmiar: 81.91k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.200.5581 Ogłoszony: 2009-12-07 Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 8 września 2009r. do Porozumienia z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubowidz do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 79.71k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.201.5668 Ogłoszony: 2009-12-08 Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 listopada 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty.

Data: Brak danych Rozmiar: 75.84k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.186.5238 Ogłoszony: 2009-11-21 Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

Data: Brak danych Rozmiar: 77.68k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 535
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-08-11 10:15:34
Czas publikacji: 2014-08-11 10:15:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak