2008  

 
  
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2009.4.127 Ogłoszony: 2009-01-19 Aneks nr 2 Starosty Żuromińskiego z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Powiatem Gostynińskim.

Data: Brak danych Rozmiar: 77.02k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.374 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 4 Starosty Mławskiego z dnia 10 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2006r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Data: Brak danych Rozmiar: 43.23k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.373 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 1 Starosty Wołomińskiego z dnia 24 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 22 października 2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Żuromińskimw sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.06k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.376 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 8 Starosty Ciechanowskiego z dnia 24 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2005r. pomiędzy Powaiatem Ciechanowskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.4k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.375 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 7 Starosty Sochaczewskiego z dnia 24 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powiat Powierzający.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.73k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.370 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 7 Starosty Płońskiego z dnia 17 listopada 2008r. zawarty pomiedzy Powiatem Płońskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 12 października 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Płońskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.7k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.369 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 6 Starosty Płońskiego z dnia 6 października 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 12 października 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Płońskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.03k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.372 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 5 Starosty Pułtuskiego z dnia 20 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 8 lutego 2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Powiatem Zuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzajacego.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.28k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.14.371 Ogłoszony: 2009-02-09 Aneks nr 5 Starosty Mławskiego z dnia 4 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2006r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.61k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.21.505 Ogłoszony: 2009-02-21 Aneks nr 3 Starosty Garwolińskiego z dnia 6 maja 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Garwolińskim, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 10 września 2007r. pomiędzy powiatem garwolińskim, a powiatem żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie.

Data: Brak danych Rozmiar: 83.16k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.164.4799 Ogłoszony: 2009-10-21 Aneks nr 1 Starosty Zwoleńskiego z dnia 21 listopada 2008r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 września 2008r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu zawarty pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Żuromińskim.

Data: Brak danych Rozmiar: 84.1k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.27.618 Ogłoszony: 2009-03-03 Aneks nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 14 października 2008r. zawarty pomiędzy Gminą Lubowidz, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubowidz do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.

Data: Brak danych Rozmiar: 43.24k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.27.624 Ogłoszony: 2009-03-03 Aneks nr 9 Starosty Ciechanowskiego z dnia 17 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Ciechanowskim, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.

Data: Brak danych Rozmiar: 42.21k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.27.621 Ogłoszony: 2009-03-03 Aneks nr 1 Starosty Otwockiego z dnia 31 października 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Otwockim, a Powiatem Żuromińskim do porozumienia zawartego w dniu 25 marca 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curii w Otwocku.

Data: Brak danych Rozmiar: 43.23k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1685 Ogłoszony: 2009-05-04 Aneks nr 3 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. do Porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2006r w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Żuromińskim.

Data: Brak danych Rozmiar: 43.35k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 540
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2014-08-11 09:47:33
Czas publikacji: 2014-08-11 09:47:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak