Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego 

 
 
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2015.4122 Ogłoszony: 2015-04-29 Uchwała nr VI/37/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.

Data: 2015-07-07 09:59:29 Rozmiar: 266.64k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.4485 Ogłoszony: 2015-05-14 Uchwała nr VII/43/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: 2015-07-07 09:59:29 Rozmiar: 219.73k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.5857 Ogłoszony: 2015-07-02 Uchwała nr V/36/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2015-07-07 09:59:29 Rozmiar: 725.6k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.6013 Ogłoszony: 2015-07-08 Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.

Data: 2015-07-09 08:32:53 Rozmiar: 211.72k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.6012 Ogłoszony: 2015-07-08 Uchwała nr VIII/53/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: 2015-07-09 08:32:53 Rozmiar: 216.18k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.6189 Ogłoszony: 2015-07-16 Uchwała nr VI/39/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2015-07-27 11:15:25 Rozmiar: 673.32k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.7440 Ogłoszony: 2015-09-03 Uchwała nr VII/47/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2015-09-03 12:32:15 Rozmiar: 1.13M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.8013 Ogłoszony: 06.10.2015 Uchwała nr VIII/58/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2015-10-08 14:57:44 Rozmiar: 1.1M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.8696 Ogłoszony: 03.11.2015 Uchwała nr IX/61/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: 2015-11-04 09:15:06 Rozmiar: 224.8k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.8697 Ogłoszony: 03.11.2015 Uchwała nr IX/62/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Data: 2015-11-04 09:15:06 Rozmiar: 191.41k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2015.8698 Ogłoszony: 03.11.2015 Uchwała nr IX/66/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: 2015-11-04 09:15:06 Rozmiar: 232.42k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.2113 Ogłoszony: 03.03.2016 Uchwała nr IX/71/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2016-03-04 08:50:57 Rozmiar: 1.29M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 940
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2015-05-05 08:08:11
Czas publikacji: 2016-03-04 08:50:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak