2016 rok 

 
 
 

Załączniki

DZ. URZ. WOJ. 2016.355 Ogłoszony: 13.01.2016 Uchwała budżetowa nr XI/85/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

Data: 2016-01-14 10:55:07 Rozmiar: 1.27M Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.3219 Ogłoszony: 07.04.2016 Uchwała nr XV/102/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: 2016-04-07 13:46:08 Rozmiar: 148.3k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.3926 Ogłoszony: 20.04.2016 Uchwała nr X/76/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2016-04-21 09:54:09 Rozmiar: 482.69k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.4214 Ogłoszony: 29.04.2016 Uchwała nr XVI/107/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

Data: 2016-05-04 08:33:21 Rozmiar: 146.25k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.4426 Ogłoszony: 06.05.2016 Uchwała nr XI/83/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2016-05-09 12:02:42 Rozmiar: 458.68k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.4442 Ogłoszony: 06.05.2016 Uchwała nr XII/89/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.

Data: 2016-05-09 12:02:42 Rozmiar: 257.58k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.5145 Ogłoszony: 04.06.2016 Uchwała nr XVII/115/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: 2016-06-06 08:01:17 Rozmiar: 142.25k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.5423 Ogłoszony: 16.06.2016 Uchwała nr XIII/92/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.

Data: 2016-06-17 09:40:36 Rozmiar: 229.32k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.5926 Ogłoszony: 04.07.2016 Uchwała nr XVIII/125/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Data: 2016-07-06 12:58:27 Rozmiar: 323.63k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.7363 Ogłoszony: 08.08.2016 Uchwała nr XIV/98/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.

Data: 2016-08-09 13:54:00 Rozmiar: 290.21k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.7829 Ogłoszony: 06.09.2016 Uchwała nr XV/104/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.

Data: 2016-09-07 10:14:44 Rozmiar: 598.55k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.8187 Ogłoszony: 20.09.2016 Uchwała nr XIX/131/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.

Data: 2016-09-20 14:13:12 Rozmiar: 263.82k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.8294 Ogłoszony: 26.09.2016 Uchwała nr XVI/109/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.

Data: 2016-09-27 08:58:25 Rozmiar: 364.12k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.8843 Ogłoszony: 13.10.2016 Uchwała nr XVII/120/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.

Data: 2016-10-13 14:48:08 Rozmiar: 559.08k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.9894 Ogłoszony: 22.11.2016 Uchwała nr XVIII/129/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.

Data: 2016-11-22 14:32:10 Rozmiar: 442.22k Format: .pdf Pobierz

DZ. URZ. WOJ. 2016.11984 Ogłoszony: 30.12.2016 Uchwała budżetowa nr XXII/155/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. na rok 2017.

Data: 2017-01-03 09:27:54 Rozmiar: 900.17k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 582
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żurominie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2016-01-14 10:53:30
Czas publikacji: 2017-01-03 09:27:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak