Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/225/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

2017-12-29 09:55:04
Uchwała nr XXII/157/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016

2017-07-13 14:37:58
Uchwała nr XXVII/190/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Żuromińskiego instrumentem płatniczym.

2017-06-22 10:25:27
Uchwała nr XXVII/189/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

2017-06-22 10:23:06
Uchwała nr XXVI/181/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

2017-05-10 10:50:15
Uchwała nr XXV/172/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

2017-04-21 10:38:27
Uchwała nr XXV/171/17 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie i jej likwidacji.

2017-04-21 10:37:22
Uchwała nr XXI/151/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016

2017-03-16 14:58:41
Uchwała nr XX/141/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016.

2017-02-06 13:38:04