Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

2018-12-03 16:49:34
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Żuromińskiego

2018-11-13 13:45:51
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

2018-11-07 08:28:28
Częściowe wyniki do Sejmiku Województwa Mazowieckiego na obszarze Powiatu Żuromińskiego

2018-10-23 09:34:39
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Żuromińskiego

2018-10-23 09:30:38
Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 5 października 2018r. w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Żuromińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-10-10 15:07:19
Harmonogram dyżuru Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie w dniu 20 i 21 października 2018r.

2018-10-09 11:00:42
Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie z dnia 1.10.2018r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Żuromińskiego

2018-10-01 18:42:44
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1.10.2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Żuromińskiego

2018-10-01 18:38:21
SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻUROMINIE

1.Tomasz Mync -Przewodniczący Komisji,
2. Magdalena Marzanna Kłobukowska –Węgrzyn- Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Łukasz Brydziński,
4. Anna Budzich,
5. Mateusz Jagielski,
6. Agnieszka Kraszewska,
7. Joanna Kubkowska,
8. Danuta Kwiecińska,
9. Maja Kinga Szczepańska,
10.Monika Murawska ( zm. od 21.09.2018 r. )

Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej w Żurominie
/-/ Tomasz Mync

2018-09-26 11:39:04