Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-28 11:49:24 Oferty pracy / Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej Witold Hirth Publikacja artykułu
2017-07-28 10:05:51 2017r. / Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2017r. Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn Edycja artykułu
2017-07-28 08:50:24 Informacja o dokonaniu zgłoszenia / Rok 2017 Wiesława Drewnowska Edycja artykułu
2017-07-27 12:24:08 Zapytania o cenę / Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia polegającego na "Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2018-2020 z perspektywą 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Witold Hirth Publikacja artykułu
2017-07-26 09:57:27 Konkursy ofert / [UNIEWAŻNIONY] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku Witold Hirth Edycja artykułu
2017-07-25 13:14:48 2017r. / Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2017r. Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn Publikacja artykułu
2017-07-25 13:10:51 2017r. / Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2017r. Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn Publikacja artykułu
2017-07-25 13:08:45 2017 / Protokół Nr 85/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2017r. Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn Publikacja artykułu
2017-07-25 13:07:59 2017 / Protokół Nr 84/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2017r. Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn Publikacja artykułu
2017-07-25 11:26:13 Informacja o dokonaniu zgłoszenia / Rok 2017 Wiesława Drewnowska Edycja artykułu