Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 12:50:55 Formularze oświadczeń / Formularze oświadczeń Piotr Węgrzyn Edycja artykułu
2018-04-18 15:12:39 Informacja o dokonaniu zgłoszenia / Rok 2018 Bożena Przyborowska Edycja artykułu
2018-04-18 14:20:19 Obwieszczenia / Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Sadłowo (Gmina Bieżuń) Piotr Węgrzyn Publikacja artykułu
2018-04-18 14:09:36 2017 / Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Piotr Węgrzyn Edycja artykułu
2018-04-18 09:59:54 Zapytania ofertowe / pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa stadionu szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie" Piotr Węgrzyn Publikacja artykułu
2018-04-18 07:43:22 Przetargi / Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka - Lubowidz Piotr Węgrzyn Edycja artykułu
2018-04-17 10:43:13 Zapytania ofertowe / Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Witold Hirth Edycja artykułu
2018-04-16 13:01:07 Obwieszczenia / Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni wierconej nr 1 zlokalizowanej na terenie dziłałki nr 76 w miejscowości Władysławowo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński Piotr Węgrzyn Publikacja artykułu
2018-04-16 12:48:02 Przetargi / Remont Dróg Powiatowych Piotr Węgrzyn Edycja artykułu
2018-04-16 09:05:40 2018 / Uchwała nr 681/2018 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn Publikacja artykułu